Byt din iPhone 4 skärm

Det går bra att själv byta ut din iPhone skärm, dock kan det vara lite knepigt för den som inte är så van att skruva, plocka isär och sätta ihop elektronik. Nedan finns en steg för steg guide för hur du gör om du själv vill byta din iPhone skärm. Vi tar inget ansvar för skador som kan uppstå på dig, din telefon eller annat på grund av att du använder denna guide. Om du vill vara på den säkra sidan bör du istället lämna in din telefon till ett företag som reparerar trasiga iPhones och byter displayen åt dig.

Guide för att själv byta skärm och display på iPhone 4

eller...

Instruktioner för byte av skärm på iPhone 4

Innan du plockar isär din iPhone 4, se till att omkopplaren för tyst läge är aktiverad och att din telefon är avstängd.

 1. Ta bort de två 3,6 mm-skruvarna intill dockkontakten längst ner på telefonen.
 2. Skjut den bakre panelen mot den övre kanten av iPhone 4. Panelen kommer att flyttas ca 2 mm.
 3. Ta bort den bakre panelen från iPhone.
 4. Ta bort den inre 2,5 mm skruven som säkrar batterikontakten till logikkortet. Denna finner du intill batteriets vänstra bottenhörn.
 5. Använd ett iPod öppningsverktyg (iPod opening tool) för att noga lirka upp batteriets kontakt från ändarna närmast toppen och nederkanten av din iPhone. Var väldigt försiktig när du bänder upp denna. Ta sedan bort antennkontakten från din telefon.
 6. Använd den genomskinliga plastfliken och dra försiktigt för att lyfta ut batteriet i din iPhone 4. Var försiktig när du tar ut batteriet med plastfliken. På vissa enheter finns det mycket lim vilket gör det praktiskt taget omöjligt att avlägsna batteriet på detta sätt. För batterier som fastnar kan du använda ditt iPod öppningsverktyg som kan hjälpa.
 7. Ta bort batteriet. Innan du återansluter ditt batteri, var säker på att tryckkontakten är korrekt placerad bredvid batterikontakten. Se även till att rengöra alla metall- mot metallkontaktpunkter på tryckkontakterna liksom dess kontaktpunkt på baksidan med ett avfettningsmedel innan återmontering. Fett från dina fingrar kan skapa störningar.
 8. Använd ett gem eller liknande för att mata ut SIM-kortet och dess hållare. Detta kan kräva en ett ganska hårt tryck. Ta ut SIM-kortet och dess innehavare.
 9. Ta bort följande två skruvar under den genomskinliga plastfliken: en 1,2 mm och en 1,6 mm. Ta bort den tunna ståldockan som täcker anslutningskabeln. Före montering, se till att rengöra alla metall- mot metallkontaktpunkter på bryggan vid anslutningskabeln med avfettningsmedel.
 10. Använd iPod öppningsverktyget för att försiktigt bända upp dockningskabelskontakten upp från logikkortet från båda kortändorna.
 11. Plocka försiktigt bort flatkabeln från logikkortet och den nedre högtalarlådan.
 12. Använd iPod öppningsverktyget för att bända upp den nedre antennen kontakten upp från sin sockel på logikkortet.
 13. Ta bort 1,9mm krysskruven som fäster botten av logikkortet till det inre höljet.
 14. Ta bort följande fem skruvarna som håller kontaktskyddet till logikkortet: en 2,3mm, två 1,6 mm, en 1,4 mm och en 4,8 mm. När dessa ska återmonteras, börja med att byta ut 4,8mm skruven först, sedan 2,3mm. Detta för att säkerställa att skruvarna inte blandas ihop inte och inte skada LCD och digitizer.
 15. Använd iPod öppningsverktyget till något lyfta den övre kanten av kontaktskyddet bort från logikkortet. Använd spetsen för att dra bort klämmorna från anslutningshöljet från den inre ramen. Ta bort kontaktskyddet från iPhone. Före montering, se till att rengöra alla metall- mot metallkontaktpunkter på kontakten med avfettningsmedel.
 16. Använd iPod öppningsverktyget och lyft den bakre kameraanslutningen upp från sin sockel på logikkortet. Ta bort den bakre kameran.
 17. Ta bort det lilla runda vita klistermärket som täcker skruven nära batterifliken. Ta bort 2,4mm skruven som finns under klistermärket.
 18. Koppla loss följande anslutningar från toppen av logikkortet: digitizer-kabeln, LCD kabeln, topp mikrofonen/sleepknappskabeln, hörlursuttag/volymknappeskabeln och främre kamerakabeln. Det är bra att använda kanten av ett iPod öppningsverktyg för att försiktigt lyfta upp kontakterna på logikkortet.
 19. Använd en liten skruvmejsel för att ta bort 4,8mm distansen nära hörlursuttaget.
 20. Ta försiktigt bort logikkortet från din iPhone, var försiktig med kablar som kan ha fastnat.
 21. Ta bort den inre 2,4mm skruven som fäster högtalarna på sidan av den inre ramen.
 22. Ta bort högtalarhöljet från din iPhone. Innan du fäster högtalarhöljet igen till den inre ramen var noga med att de de fyra små EMI-fingrarna ligger under fliken av LCD-ramen. Före montering, se till att rengöra alla EMI fingrar och den inre ramen samt som mässingskruvpunkterna med avfettningsmedel.
 23. Ta bort följande två skruvarna som fäster vibratorn till den inre ramen: en 6mm och en 1,4 mm. Ta bort vibratorn från din iPhone.
 24. Ta bort 1,5mm krysskruven som fäster frontpanelen nära hörlursuttaget.
 25. Ta bort de tre 1,5 mm skruvarna med stora huvuden längs med volymknappen vid sidan av din iPhone. Håll koll på brickorna under varje skruv. Det kan vara knepigt, men det är också möjligt att bara lätta på 1,5mm skruvarna något utan att ta bort dem.
 26. Ta bort 1,5mm skruvarna på den nedre mikrofonen.
 27. Ta bort 1,5mm krysskruven nära dockningskontaktsbandkabel.
 28. Ta bort de tre 1,5 mm skruvarna med stort huvud längs SIM-kortet sidan av din iPhone. Håll koll på de brickor som sitter under varje skruv. Det är även här möjligt att endast lätta på dessa utan att ta bort dem helt. Ta bort den 1,5mm skruv med litet huvud nära sleepknappen.
 29. Sätt försiktigt in ditt iPod öppningsverktyg mellan frontpanelen och stålramen utifrån för att lossa på frontpanelen. Sätt in verktyget mellan gummilisten och stålramen, inte mellan gummilisten och glaset. Bänd försiktigt bort den övre kanten av frontpanelen från stålramen.
 30. Försök att långsamt och försiktigt lyfta bort den övre kanten av frontpanelen från stålramen. Nere vid home-knappen kan det finnas lim som håller fast panelen.
 31. Montera bort digitizer- och LCD-kablarna från stålramen. Innan du fäster tillbaka din nya frontpanel till stålramen måste du se till att dessa kablar inte viks eller kläms fast mellan panelen och ramen.

För att sätta ihop enheten följer dessa instruktioner i omvänd ordning.

Om du tycker detta verkar krångligt bör du lämna in din iPhone till en reparatör